Phiên dịch tiếng anh

Trên thế giới có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh là ngôn ngữ của họ, và 500 triệu đến 1 tỷ người sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Chính vì vậy phiên dịch tiếng Anh chở thành một dịch vụ không thể thiếu trên toàn thế giới. Ở nước ta nhu cầu này càng ngày càng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *