Nghiên cứu và xâm nhập thị trường

Liên quan tới việc nghiên cứu và xâm nhập thị trường, nhờ có các chuyên gia Marketing và nghiên cứu thị trường dày dạn kinh nghiệm người bản địa,

VIETTONKIN CONSULTING luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các báo cáo chi tiết về ngành hàng, về dung lượng thị trường, và định hướng sản phẩm, thị yếu khách hàng,… Qua đó giúp khách hàng có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho việc mở rộng thị trường của mình. Dịch vụ chi tiết bao gồm nhưng không hạn chế ở:

  • Tư vấn cách thức xâm nhập thị trường mới
  • Dịch thuật và bản địa hóa sản phẩm/dịch vụ
  • Tìm kiếm nhà nhập khẩu
  • Tìm kiếm nhà cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *